12900Z690 Gigabyte Bundle: Intel i9 12900KF + Gigabyte Z690 AERO G D4